Vyhľadávanie informácií

Vysokoškolská učebnica Vyhľadávanie informácií (Information Reterieval)

Názov: Vyhľadávanie informácií
Autori: Michal Laclavík, Martin Šeleng
Vydala: Slovenská technická univerzita v Bratislave, vo Vydavateľstve STU, Bratislava, Vazovova 5.
ISBN: 978-80-227-3829-3
Rok vydania: 2012

Daľšie informácie:

Vyhľadávanie informácií (Information Reterieval)

Kapitoly (Obsah)

 1. ÚVOD
 2. ZÍSKAVANIE DÁT ALEBO DOKUMENTOV
 3. ANALÝZA TEXTU, TEXTOVÉ OPERÁCIE
 4. MODELY A INDEXOVANIE
 5. VYHĽADÁVANIE A USPORIADANIE
 6. REGULÁRNE VÝRAZY
 7. EXTRAKCIA INFORMÁCIÍ
 8. HODNOTENIE ÚSPEŠNOSTI
 9. SÚČASNÝ INTERNET
 10. SOFTVÉROVÉ KNIŽNICE A DÁTOVÉ ZDROJE
 11. ZÁVER
 12. POUŽITÁ LITERATÚRA
 13. PRÍLOHA - SKÚŠKOVÉ TESTY