Michal Laclavik

Magnetic IKT department institute academy
 
Home
Resume
Research
Publications 
Projects
Contact

Information Retrieval book
(In Slovak)
VyhŅadŠvanie informŠciŪ (Information Reterieval)

Publications in Slovak Language

2013

Marek Ciglan, Michal Laclav√≠k. Detekcia komun√≠t v komplexn√Ĺch sieŇ•ach
Tutorial. Znalosti 2013, Ostrava, 2013

2012

Michal Laclav√≠k, Martin ҆eleng. Vyhńĺad√°vanie inform√°ci√≠
Nakladateńĺstvo STU, 2012. 141 p. Ed√≠cia uńćebn√Ĺch textov informatiky a informańćn√Ĺch technol√≥gi√≠. ISBN 978-80-227-3829-3.

M√°ria ҆imkov√°, Radovan Garab√≠k, Katar√≠na GajdoŇ°ov√°, Michal Laclav√≠k, Slavom√≠r Ondrejovińć, Jozef Juh√°r, J√°n Genńći, Karol Furd√≠k, Helena Ivor√≠kov√°, Jozef Ivaneck√Ĺ
Slovensk√Ĺ jazyk v digit√°lnom veku -- The Slovak Language in the Digital Age
META-NET White Paper Series. Georg Rehm and Hans Uszkoreit (Series Editors), Springer, 2012

2011

Michal Laclav√≠k, Martin ҆eleng, Marek Ciglan, ҆tefan Dlugolinsk√Ĺ, Ladislav Hluch√Ĺ
gSemSearch: Objavovanie rel√°ci√≠ v kolekci√°ch textov√Ĺch a grafov√Ĺch d√°t
In 6th Workshop on Intelligent and Knowledge Oriented Technologies : WIKT 2011 proceedings. - KoŇ°ice : Centre for Information Technologies, FEI TU KoŇ°ice, 2011, p. 1-5. ISBN 978-80-89284-99-3

Michal Laclav√≠k, Martin ҆eleng, ҆tefan Dlugolinsk√Ĺ, Ladislav Hluch√Ĺ
Dostupn√© Ň°k√°lovateńĺn√© rieŇ°enia pre spracovanie veńĺk√©ho objemu d√°t a d√°tov√© sklady [PPT]
In DATAKON 2011 : tutorials. - Brno : Brno Univerity of Technology, 2011, p. 1-22. ISBN 978-80-214-4330-3

2010

Michal Laclav√≠k, Ladislav Hluch√Ĺ
VyuŇĺitie soci√°lnych siet√≠ pri vyhńĺad√°van√≠ v emailoch. [PPT]
In 5th Workshop on Intelligent and Knowledge Oriented Technologies : WIKT 2010 proceedings. - Bratislava : √östav informatiky SAV, 2010, p. 68-71. ISBN 978-80-970145-2-0

Michal Laclav√≠k, Martin ҆eleng, Emil Gatial, ҆tefan Dlugolinsk√Ĺ, Zolt√°n Balogh, Ladislav Hluch√Ĺ, Eugen Jeckel, Pavol Horv√°th AIIA: Adapt√≠vna platforma na podporu interoperability v s√ļkromnom a verejnom sektore [Poster]
In ZNALOSTI 2010 : Sborn√≠k pŇô√≠spńõvkŇĮ 9. rońćn√≠ku konference. Editor Pavel SmrŇĺ. - Praha : Vysok√° Ň°kola technick√° v Praze, 2010, p. 227-230. ISBN 978-80-245-1636-3.

2009

Michal Laclav√≠k, ҆tefan Dlugolinsk√Ĺ, Eugen Jeckel, Martin ҆eleng, Ladislav Hluch√Ĺ
Experiment√°lne vyhodnotenie extrakcie inform√°ci√≠ alebo ńćo sme sa nauńćili [PPT]
In 4th Workshop on Intelligent and Knowledge oriented Technologies : WIKT 2009 proceedings. Editor FrantiŇ°ek Babińć, J√°n Paralińć. - KoŇ°ice : Centre for Information Technologies, FEEI TU KoŇ°ice, 2009. ISBN 978-80-89284-42-9, p. 59-64.

Michal Laclav√≠k, Martin ҆eleng, Ladislav Hluch√Ĺ
Soci√°lne siete a E-mail
In Znalosti 2009 : 8. rońćn√≠k konferencie. Editor Pavol N√°vrat, Daniela Chud√°. - Bratislava : Vydavateńĺstvo STU, 2009. ISBN 978-80-227-3015-0, p. 313-316. Typ: AED

Martin ҆eleng, Michal Laclav√≠k, Ladislav Hluch√Ĺ
PouŇĺitie MapReduce architekt√ļry na spracovanie veńĺk√Ĺch informańćn√Ĺch zdrojov
In Pavol N√°vrat and Valentino Vranińá (Eds.). Proceedings of 3rd Workshop on Intelligent and Knowledge Oriented Technologies (WIKT 2008), Smolenice, Slovakia, November 6‚Äď7, 2008, Nakladateńĺstvo STU, 2009, ISBN 978‚Äď80‚Äď227‚Äď3027‚Äď3. ; p. 27-34

Michal Laclav√≠k, Marek Ciglan, Zolt√°n Balogh, Martin ҆eleng
Sémantická anotácia pre podnikové aplikácie [PPT]
In Pavol N√°vrat and Valentino Vranińá (Eds.). Proceedings of 3rd Workshop on Intelligent and Knowledge Oriented Technologies (WIKT 2008), Smolenice, Slovakia, November 6‚Äď7, 2008, Nakladateńĺstvo STU, 2009, ISBN 978‚Äď80‚Äď227‚Äď3027‚Äď3.; p. 69-73

2008

Michal Laclav√≠k, Martin ҆eleng, Ladislav Hluch√Ĺ
Ontea: Platforma pre s√©mantick√ļ anot√°ciu zaloŇĺen√ļ na vzoroch [Poster]
In SN√Ā҆EL, V√°clav (editor). ZNALOSTI 2008 : sborn√≠k pŇô√≠spńõvkŇĮ. - Bratislava : Vydavateńĺstvo Slovenskej technickej univerzity, 2008. ISBN 978-80-227-2827-0, p. 351-354. Type: AED

2007

Michal Laclavík
Tvorba s√©mantick√Ĺch metad√°t [PPT]
In Proceedings 2nd Workshop on Intelligent and Knowledge Oriented Technologies : WIKT 2007 proceedings. - KoŇ°ice : Centre for Information Technologies, Faculty of Electrical Engineering an Informatics, Technical University in KoŇ°ice, 2008. ISBN 978-80-89284-10-8, p. 2-6. Type: AED

LACLAVIK, Michal - SELENG, Martin - CIGLAN, Marek: Vyhladavanie informacii In BIELIKOVA, Maria - NAVRAT, Pavol - et al. Studie vybranych tem softveroveho inzinierstva (3) : pokrocile metody navrhovania programovych systemov. Bratislava : Slovenska technicka univerzita v Bratislave, 2007. Edicia vyskumnych textov informatiky a informacnych technologii, 3 Type: AAB, pages 179-202.

LACLAVIK, Michal et al. 2007.
Yet undiscovered potential of the e-mail communication.p. 45-50.
Towards semantic enterprise vision. p. 66-70.
Dostupne zdroje a vyzvy pre pocitacove spracovanie informacnych zdrojov v slovenskom jazyku. p. 92-97.
In: 1st Workshop on Intelligent and Knowledge oriented Technologies - WIKT 2006 Proceedings; Michal Laclavik, Ivana Budinska, Ladislav Hluchy (Eds.); November 28 - 29, 2006; Bratislava, Slovakia; March 2007; ISBN 978-80-969202-5-9; March 2007

2006

Michal Laclavik
Technologie semantickeho webu v malych organizaciach
Tyzden absolventov matfyzu - TAM 2006, 9. decembra 2006

Michal Laclavik
Manazment znalosti a pouzitie technologii webu so semantikou pri praci s informaciami v ramci organizacii
Seminar FIIT STU Bratislava, Vyskum softverovych/informacnych systemov, 6. 11. 2006

Martin Seleng, Michal Laclavik, Zoltan Balogh, Ladislav Hluchy
Automated Content-based Message Annotator - ACoMA
In: Proceedings of ITAT 2006 Information Technologies - Applications and Theory, Peter Vojtas (Ed.), Department of Computer Science, Faculty of Science, Pavla Jozef Safarik University, Kosice, 2006, pp.195-198, ISBN 80-969184-4-3

2003

Michal Laclavik,Jozef Slepecky Zoltan Balogh, Stefan Kohut
Informacny system WEBSAV [PPT]
Informatika 2003, Bratislava, Slovakia